Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

10 nejčastějších chyb při tvorbě business plánů

Proč člověk plánuje? Protože je mu to tak přirozené jako málo co. A věci, které jsou nám přirozené, děláme podvědomě a automaticky a ani si neuvědomujeme, jak je v podstatě děláme. Je jedno, jestli plánujeme nákup na víkend, dovolenou v Chorvatsku, anebo obrat na budoucí rok. V principu to děláme stále stejně.
Díváme se do budoucnosti a snažíme se udělat posloupnost.

1. Už dopředu se bojíme prohry
Mnozí lidé se bojí plánovat. Hlavní důvod je ten, že se bojí, že to nevyjde. To ale o daném člověku neříká nic jiného, než že při dosahování svých cílů selhal už tolikrát, že se bojí si dát jakýkoliv cíl, protože už sám dopředu počítá s tím, že ho nesplní. Zkušenosti ale říkají, že pokud někdo něco skutečně chce, tak toho dosáhne. Je jedno, co si o tom myslí druzí, je jedno, kdo mu v tom brání, jednoduše jde za tím a zvládne to.

2. Plánujeme bez cíle
Abychom mohli plánovat, musíme mít nějaké cíle. Cíl je něco, na co jsme zaměření, kam dáváme svoji energii, aktivitu a kvůli čemu děláme konkrétní kroky. Cíl je náš primární záměr. Slovo primární znamená ten hlavní. A každý z nás má nějaký hlavní záměr. Něco hlavního, co v životě vytváříme. Záměr znamená, že se na něco zaměřuji a podnikám kroky tímto směrem. Ale když se některých lidí zeptáte, jaké jsou jejich primární cíle, nedokážou vám úplně odpovědět. A proč lidé neznají své cíle? Často proto, že v životě zažili spoustu selhání. Mnohokrát se pokoušeli něčeho dosáhnout a nevyšlo jim to. Jak to tedy řešit? Vezměte si čistý papír A4 a sepište si, kým jste kdy chtěli být a nebyli, co jste kdy chtěli mít a neměli, co jste kdy chtěli dělat a nedělali. Poté se na tento seznam podívejte a překontrolujte si, zda vše stále platí. Pokud jste chtěli být například kosmonautem, když vám bylo 7 let, a stále to platí, tak tomu přiřaďte nový termín, do kdy toho chcete dosáhnout. A naopak, pokud je na vašem seznamu něco, co už neplatí, tak to vyškrtněte. Tím si obnovíte a vědomě zaktualizujete své cíle.

3. Následujeme cíle, které nejsou naše
Další věcí, proč se člověk bojí vytvářet si cíle, je hodnocení jinými lidmi. Často si sami říkáme, čím bychom chtěli být. Do toho ale postupně vstupují rodiče, kamarádi, učitelé nebo jiné autority, které nás ovlivňují svými názory. Příklad: Chtěl jsem být obchodník, protože můj kamarád si takto vydělával dobré peníze. Do té doby jsem byl muzikant, ale protože se můj dobrý kamarád živil prodejem a mnohokrát mi říkal, jak je snadné si v tomto oboru dobře vydělat, začal jsem sám prodávat. Logicky jsem ale nemohl být úspěšný. Ne proto, že prodávat je špatné. Ale protože moje cíle jsou jiné.

4. Necháváme si znehodnocovat naše sny
Další chybou je, že nám někdo znehodnocuje to, do čeho jsme se pustili. Říká nám, že na to nemáme, protože jsme např. vyrostli v nějaké oblasti, kde se to „nenosí“. Jednoduše řečeno, žijí u nás lidé, kteří – přestože sami mnoha věcí nedosáhli – mají tendenci říkat nám ostatním, jak je vše těžké, a že právě proto ani my nedosáhneme toho, co chceme. A takto naše sny a cíle znehodnocují.

5. Necháme se ovlivňovat různými vlivy, které nás odvádí od cílů, které jsme si vytyčili
Některé věci máme velmi zažité. Například v nákupním centru si vždy vybíráme cestu, kterou již známe. Prošli jsme jí už mnohokrát, a přesto nám i na ní vstupují do cesty různé vlivy. Jdu do supermarketu koupit potraviny na zítřejší den – mám sepsaný seznam a vím, že potřebuji koupit rohlíky, šunku, minerálky, ovoce a zeleninu. Po cestě však uvidím tuňákovou konzervu, dostanu na ni chuť a tento vliv mě trochu odvede od mého konkrétního plánu. Stejně tak i ve firmě máte prodejce, který se soustředí na objednávky. Zákazník si však svojí pozorností „odskočí“ na dovolenou v Chorvatsku a 15 minut se s klientem baví o své dovolené a nikoliv o řešení aktuálního problému. Je mnoho vlivů, ale jen my sami našim skutečným rozhodnutím můžeme tyto vlivy eliminovat.

6. Nečestnost oslabuje záměr
Dalším faktorem, který stojí v cestě našim snům a cílům, je nečestnost. Pokud nejsme v nějaké oblasti etičtí, např. lžeme zákazníkovi, krademe, nebo porušujeme pravidla, pak z toho logicky bude vyplývat, že v dané oblasti budeme ztrácet chuť a záměr.

7. Nerozumíme dostatečně svým cílům
Na našich seminářích často říkám, že člověk může mít jenom to, čemu rozumí. Tzn. pokud nejsme schopní pochopit, jak funguje konkrétní informační systém, pak ho určitě nebudeme mít. Stejně tak, pokud vám zákazník nerozumí, bude vás chtít vyměnit. Takže pokud nerozumíte cílům, nerozumíte ani know-how, jak se k těm cílům dostat, a z toho logicky vyplývá, že tento cíl nemůžete naplnit. Jedno obyčejné nepochopené slovo může vést k neúspěchu celého projektu.

8. Chybí strategie
Jsou ale i takové situace, kdy člověk, přestože ví, jakého cíle chce dosáhnout, nemá šanci se k němu dopracovat, protože nemá strategii. Strategie znamená rozpracovat si cestu k danému cíli: určit si, jakými způsoby za ním kráčet, co je dobré udělat 1. měsíc, 1. týden nebo tento jeden konkrétní den. Je to vlastně cesta k danému cíli.

9. Netvoříme ideální scény
S tím souvisí další bod, a to je tvoření ideálních scén. Čím více smyslů mám zapojených do tvorby cílů a plánů, tím větší je šance, že se to naplní. Pokud tedy víte, co chcete, a týká se to business plánu, budete vydělávat 3x více v porovnání s tím, když byste to nevěděli. A když to chcete a napíšete si to, budete vydělávat i 10x více!

10. Chybí nástroje
Lidé, kteří mají dobře sepsané své cíle a myslí to upřímně a vážně, jsou daleko úspěšnější. K dosažení cílů je důležité používat nástroje. Napište si, čeho chcete dosáhnout, co je pro to třeba dělat, jaký to má účel, tzn. čím to pomáhá jiným, rozpracujte to do konkrétních kroků, definujte, jak budete měřit úspěšnost jednotlivých postupů, a vykročte. Vaše produktivita jistě poroste.

Mgr. Martin Kolenička

Co to vlastně business plán je?
Jedná se o plán – jednoduché kroky, které musíte dnes udělat, aby se zítra staly. A když se jedná o byznys, tak je to v podstatě plán, který má také vydělávat peníze.

Proč se někdy nenaplní tak jak chceme?
Protože v něm chybí klíčové ingredience, pomocí kterých víme, zda se k výsledku blížíme, nebo ne.

Chcete vytvořit business plán, který bude fungovat? Pak Vás zvu na workshop, kde si ho sestavíte. Více informací zde.

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *