Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Klíčové faktory úspěšného podnikání

Na přelomu roku se většina lidí dívá na rok uplynulý a na to, čeho by chtěli dosáhnout v tom roce následujícím. Tvoří si tedy tzv. plány. Plánování je pro nás velmi přirozené. Děláme to často a pravidelně.
Člověk se vždy dívá na to, co bude dělat za hodinu, zítra, pozítří.

I doma se domlouváme s partnerem např. na tom, zda půjdeme večer do divadla, nebo do kina. Se zákazníkem pak na tom, kdy se sejdeme, a schůzku si plánujeme na konkrétní den a hodinu. Není to nic jiného než plánování. Podíváme se do budoucnosti a ve volném prostoru si domluvíme schůzku.

Existují 3 základní oblasti, ve kterých lidé plánují:
1. Kde nebo kdo budou – ve čtvrtek, v neděli, večer. Kde budou tedy fyzicky a konkrétně, nebo kdo budou (číšník, hasič, ředitel, doktor atd.)
2. Co budou dělat – tj. plánují. Např. já budu… stavět chatu, plavat, hrát fotbal, kreslit.
3. Čeho by chtěli dosáhnout – já bych chtěl mít v úterý večer hotový plán, hotový a nakreslený dům či grafiku nebo vytvořený konkrétní návrh na vizitky. Chci si koupit nějaký produkt ze zdravé výživy a chci ho mít do 14 dnů doma.

Díváme se tedy na to, kde a kým bychom chtěli být, co bychom chtěli dělat a co bychom chtěli mít.

Z hlediska plánování je nejdůležitější dívat se na to, co bychom chtěli mít.

Pokud chci mít objednávky, tak musím telefonovat, komunikovat se zákazníkem, ukázat mu, co děláme, a poznat ho. A musím chtít být obchodníkem. Všechny předpoklady spolu tedy souvisí. Ale skutečně – když chci něčeho dosáhnout, tak je velmi efektivní dívat se na to, co chci mít. A to mnoho lidí nedělá.
Když se při pohovorech bavím např. s mladými potenciálními asistentkami a ptám se jich, jaké jsou jejich životní cíle, tak většina z nich řekne: „Chci si najít dobrou práci.“ Dobře, a jaká je to práce? „No tak… abych zaplatila hypotéku a měla kde bydlet.“ Takže ony si vlastně vytváří jenom to, kde by chtěly být. Poté už jim je v podstatě jedno, co budou dělat, a už vůbec pro ně není podstatné, co budou mít. Peníze jako takové by mít chtěly, to ano. Ale ony nepřijdou zadarmo. Peníze přijdou jenom tehdy, když něco vytvoříte. A v žádné firmě člověk dlouhodobě nevydrží, pokud sám neví, čeho chce dosáhnout.

Plánování často souvisí s intuicí
S plánováním je spojeno mnoho těžkostí. Ale jedna taková velmi zajímavá věc je, že plánování častokrát souvisí i s intuicí. Mnoho lidí mi odpovídá, když se jich zeptám na to, jak dosáhli svých cílů: „Nevím. Já jsem si prostě řekl, že chci dům, rozhodl jsem se, šli jsme do banky a potom jsme to nějak udělali. Neměl jsem na dům peníze, ale když jsem se rozhodl, že ho chci mít, tak peníze nějak přišly.“ Lidé se mnohdy snaží dostat business plán a celkově plánování do stavu, kdy budou mít rozplánovaný každý detail, každou drobnost. Ale praktická zkušenost v životě ukazuje, že to tak úplně není.

Myslete ve velkém
Musím se podívat hlavně na to, co vlastně chci. A pokud chci mít velké cíle, tak musím rozmýšlet ve velkém. Velcí lidé měli velké myšlenky. Ne vždy se jim je podařilo naplnit, ale vždy to začínalo nějakou velkou myšlenkou. Takto vlastně člověk funguje – jako lidská mysl. Když se podíváme do slovníku, tak člověk je lidská mysl, která má tělesnou schránku a je schopná myslet, mluvit a pracovat. A ta bytost se vždy nejdříve rozhodne, co chce, poté přemýšlí, jak toho dosáhne – tedy plánuje, jak se tam optimálně dostane, a poté vykročí a krok za krokem tam jde.
Když se v dnešní době nějakého zaměstnance zeptáte, co by vlastně chtěl, setkáte se mnohdy s tím, že vám nedokáže vůbec odpovědět. Netuší, co by vlastně chtěl. A když mu řeknete – chci od tebe, abys udělal tolik objednávek nebo měl takový úspěch nebo dosáhl takových cílů, tak se z toho někteří mohou cítit dokonce i podrážděně. Ať už je to jakkoliv, ať už vám kdokoliv říká o plánování cokoliv, platí následující:

Plány mohou být vykonané, a to vždycky, včas a v termínu.

Byla o tom napsaná spousta knih. A lidé, kteří píší knihy o plánování, se zpravidla shodují na tom, že je to v podstatě velmi jednoduché. Jen se zkrátka musíte rozhodnout a jít za tím. Já vím, snadno se to říká, ale je pravda, že když to má člověk udělat, tak s tím má občas problém.

Rozfázujte si to
Každý velký plán se uskuteční jenom tehdy, pokud budete postupovat po jednotlivých krocích. A aby se ty kroky děly, tak musíte věci plánovat na každý jednotlivý den. Dám tedy příklad: chci postavit dům. Musím si tedy naplánovat, co budu skutečně dělat každý den. Protože dům se nepostaví sám. Já si musím říct: tento den tahám elektriku, tento den omítám budovu a tento den dělám okna.

Plánujte po týdnech
Činnosti jednotlivých dní se uskutečňují jenom tehdy, když jsou naplánované. Protože přijít ráno do práce do rozdělaného domu a až tam si říct, co budeme vlastně dělat, může vést tak akorát k tomu, že budeme půl dne plánovat to, co budeme dělat po obědě.
Vždycky je dobré si ty jednotlivé kroky na denní bázi říct i den dopředu. Dnes si tedy řeknu, co budu dělat zítra, pozítří nebo popozítří, a večer si vytvořím konkrétní plán na další den. A na konci týdne si vždy naplánuji, co budu dělat ten týden další.

Vyžadujte dokončení
Stejně tak je z hlediska manažmentu a řízení důležité, abyste na denní bázi vyžadovali dokončování věcí od svých lidí. V dnešní době je mnoho lidí tzv. „překomunikovaných“. Je hodně vlivů, které ovlivňují lidi v týmu. A je jedno, zda se jedná o FB, novinky, youtube, kamarády, telefony, či spoustu jiných aplikací, které jim berou pozornost. Pokud je komunikačních vjemů až příliš, tak má člověk pozornost roztříštěnou a nesoustředí se na to, na co by měl – na úlohy jednotlivého dne nebo úlohy, které jsou na daný den přidělené. Proto by se měl šéf v podstatě pravidelně a systematicky ptát svých lidí, co mají dokončené, co dělají a zda je to hotové tak, jak si představoval.

Buďte přesní v tom, co chcete
Když se budete dívat na dokončení celkového plánu – zde opět použiji příklad s domem – tak čím reálněji a hmotněji si dokážete představit finální výsledek, tím větší šanci máte, že bude postavený přesně ve stanovený čas.
Mnoho lidí si říká – já bych chtěl prodávat, chci být dobrý obchodník, mít dobrý obrat. Ale co to je dobrý obrat? Kdy budete vědět, že máte dobrý obrat? Je to milion korun za týden, za měsíc, za rok nebo za 10 let? Vždy ten milion asi nějak vyděláte, ale je otázka, jak dlouho vám to bude trvat.
Takže člověk musí být přesný v čase, ale i ve velikosti toho, co chce.

Nebojte se kreslit to, čeho chcete dosáhnout
Vezměte si papír a nakreslete si, co chcete. Znám dokonce i lidi, kteří si věci tvoří z plastelíny. Před 3 lety jsme s jedním z mých klientů vytvořili z plastelíny takovou demonstraci, jak vypadá rozložení jeho produktů v rámci ČR. A jen tak mimochodem tehdy řekl: „Dáme něco i do Abú Dhabí a taky sem něco do Saúdské Arábie.“ A dnes jim běží obrovský projekt v Abú Dhabí. Je to tři roky nazpět, co si tyto věci vytvořil z plastelíny, a ano, chvíli to trvalo, ale dneska jsou tam!

Najděte dobrý účel, proč projekt chcete zrealizovat
Mám zkušenost, že pokud lidé jako důvod vnímají pouze peníze a nic jiného, mnohým z nich se projekt vůbec nepodaří. A někteří z těch, kterým se přesto podaří, z toho nebudou mít takovou radost. Proto je potřeba, aby každý plán, cíl a každá budoucnost, která má být definovaná, měla dobrý účel.
Dobrý účel znamená, že když se výsledek podaří, tak to poslouží mnoha lidem. Často se například stává, že ve chvíli, kdy rodina dostaví dům, začne mít problémy se vztahy. Zkrátka, cíl postavit dům je dal dohromady, ale oni nestavili dům za účelem, aby vytvořili dobrou rodinnou pohodu a atmosféru, ale proto, aby ho měli jako takový. Dům ale sám o sobě atmosféru neudělá. Dům je prostě dům. Co tvoří atmosféru, je člověk. Proto i dům musí mít nějaký účel. I obrat, kterého chcete dosáhnout, musí mít nějaký účel.

Cokoliv, za čím jdete, by mělo mít nějaký účel a mělo by to být spojené s něčím, co lidem pomáhá.

Definujte si milníky
Víte, i u toho celého domu – když ho budete stavět třeba i rok a půl – potřebujete vědět, že tady máte základy, tady máte obvodové zdi atd. Je tedy potřeba vždy vědět, kde na cestě k celkovému cíli se zrovna nacházíte, a říct si, že je to tak, jak to má být. Jednoduše na své cestě potřebujete mít milníky a ty by měly být založené na faktech. Fakta znamenají, že víte, jaká je produkce nebo produkt, jaké jsou podprodukty a jaké kroky se musí udělat.
Vezměme si tento příklad: chce-li mít nějaký obchodník 20 milionů korun, musí vědět, že musí udělat každý den 5 telefonátů a musí absolvovat 2, 3, 5, anebo i 12 schůzek denně. A z nich musí mít nějakou objednávku, která musí mít nějaký objem. A toto je konkrétní cesta produkce ke splnění cíle. K tomuto je dobré, aby měl přístup nejen obchodník, ale i šéf a všichni lidé, kteří jsou s tím spojení.

Najděte skutečný důvod PROČ
Jako první zjišťujeme vždy důvod proč. Např. když si obchodník řekne: „Chci mít roční obrat 20 mil. Kč,“ tak musíme zjistit proč. A to proč má vždy dvě roviny: a) Zaprvé je to rovina společnosti – tzn. proto, abychom dokázali klientovi vyřešit jeho produkty a samozřejmě i vydělat nějaké peníze. b) Zadruhé je to, proč já chci oněch 20 milionů nebo nějaké to konkrétní %. Když můj roční příjem tedy bude dejme tomu 600 000 Kč, tak na co těch 600 000 Kč chci. A když to bude skutečně čistě jen o penězích, tak uvidíte u některých lidí, kteří jsou v obchodě, velkou prázdnotu. Takže zaprvé to je tedy ten účel a zadruhé je třeba vědět, že 600 000 Kč osobního příjmu nebo 20 milionů firemního příjmu se nepřihodí jen tak ze dne na den.
Člověk si musí dávat milníky. Např. si řekne: „Tento měsíc udělám tolik % a tento měsíc tolik %,“ a z toho vám pak vyjde, že musí každý den zvládnout např. 2 obchodní schůzky a z těch schůzek by měl mít každý den – a teď si vymyslím – 50 000 Kč. Což samozřejmě může být rozdílné podle toho, jaký business člověk dělá. Někdo může dělat business tak, že uzavře jednu objednávku za 2 miliony, ale může to být i taková denní práce po 10 000 Kč, aby měl 50 000 Kč celkem.

Kontrola plnění
Firemní cíle jsou vždy – anebo ve velké míře – spojeny s penězi. A objem peněz, tj. příjem jako takový, je přímo úměrný kontrole, kterou nad tím máte. Pokud člověk ztrácí kontrolu nad obchodním jednáním, nad svými obchodníky, nad čímkoliv, tak mu v podstatě utíkají peníze. Pokud ztratíte kontrolu nad vlastním autem, tak nabouráte a bude vás to také stát nějaké peníze. A přestože je auto pojištěné, tak je tam stejně nějaká spoluúčast. Kontrola z hlediska naplnění cíle je proto velmi důležitá.

Důležité nástroje
Mám ale otázku. Potřebujete nějaké nástroje, když plánujete, nebo ne? Moje zkušenost je taková, že pokud jsou vaše plány malé, tak si všechno unesete v hlavě, v paměti. Ale jakmile se vaše plány rozšiřují do větších oblastí a je do nich zapojeno i více lidí, pak myslet si, že dokážete plánovat bez nástrojů, je pro některé firmy skutečná utopie.
Co tedy potřebujete? Potřebujete mít nějaké grafy a statistiky, kam směřuje konkrétní člověk, oblast či produkt. A z hlediska trendů těchto lidí velmi rychle vyhodnotíte, zda to směřuje, nebo nesměřuje správným směrem. Velmi dobrý graf, který umožňuje kontrolu, je kumulativní graf, díky kterému můžeme sledovat, jak se přibližujeme, nebo naopak oddalujeme průběžně od cíle.

Používejte kalendář
Další věc, která vám pomůže, je značit si tyto aktivity do kalendáře, abyste viděli, zda se v daném dni, týdnu nebo měsíci věnujete aktivitě, která skutečně směřuje k dané produkci. Bez kalendáře je to mnohdy o náhodě. Setkávám se s mladými podnikateli, kteří mají start-up projekty, a mnohdy se jich ptám: „Dobře, máte krásnou myšlenku. Řekněte mi, jaký je váš business plán?“ Mnozí z nich jednoduše doufají, že se jim to naplní.
Ale když se jich konkrétně zeptám: „Jaké máte nástroje na to, abyste viděli, zda tím směrem jdete, nebo ne?“, tak zjišťuji, že mnozí z nich nepoužívají nástroje žádné. A ve skutečnosti kontrola produkce, tj. zda se hýbe nebo ne, tam častokrát chybí úplně.

Shrnutí:
Pomocí těchto nástrojů budete mít dané plány a aktivity dostatečně zorganizované. A víte, co je výsledkem zorganizovaného života? Svoboda. Dělám si, co chci, a nemůže se mi stát, že mi náhodou zavolá zákazník ohledně nějakého projektu nebo věci, která měla být hotová, a já na to úplně zapomněl.
Takže když to jednoduše shrnu: Potřebujete vědět, čeho chcete dosáhnout, proč toho chcete dosáhnout, a mít dobrý účel, který pomáhá druhým. Potřebujete mít nástroje, které vám ukážou, zda po té cestě kráčíte správným směrem, a milníky vám ukážou, zda rychlost v této oblasti je v pořádku

Přeji vám tedy krásné plány a těším se na nějaké naše i osobní setkání.

Mgr. Martin Kolenička

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *