Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Co jsou základní kameny firmy?

Když se podíváte na firmu jako takovou a dáte si otázku: „Na čem stojí každá firma?“, jaká bude odpověď? Stojí každá firma na lidech? Ne, stojí na správných lidech! Na to, aby se firmě dobře dařilo, potřebuje dobré, produktivní lidi. Ty, kteří jsou schopní svou práci vykonávat na dostatečné úrovni produkce. Všimli jste si, že někteří zaměstnanci dosahují potřebných výsledků a někteří ne? Co je ten základní rozdíl?

Jeden ze základních principů života je ochota a schopnost věci startovat, měnit a zastavovat podle vlastního rozhodnutí. Když to tak je, potom můžeme říct, že věci máme pod kontrolou. Tak to je například i s autem. Pamatujete si, když jste si poprvé sedli do auta a měli jste se pohnout? Jak to šlo? Anebo když jste poprvé zastavili před křižovatkou? Auto při prvním pokusu nebylo pod takovou kontrolou, jakou jste potřebovali. Ale postupem času jste získali potřebné informace, které jste potom v praxi vyzkoušeli, tím jste získali dostatečnou kontrolu a dnes je to úplně na jiné úrovni.

To si můžeme všimnout u každého zaměstnance. Představte si soustružníka. Do firmy ho přijmete za podmínek, že má pod kontrolou svůj programovací softwarový nástroj. Musí ho znát a kompetentně programovat, aby proces, který je řízený daným softwarem, byl přesně podle požadavků klienta.

Platí to i ve sportu. Nejlepší hokejisti mají puk pod kontrolou více než jejich soupeři. Váš příjem do velké míry závisí od kontroly.
Čím máte lepší kontrolu vaší oblasti, tím máte větší potenciál příjmu.

Když je pro soustružníka nástrojem soustruh, co je potom nástroj pro vedoucího pracovníka? Co má mít pod kontrolou mistr, vedoucí anebo ředitel? Má mít pod kontrolou lidi! Člověk, ale není nástroj, člověk je lidská bytost a pomáhá vám naplnit to, o co se společně snažíte.

Vedoucí pracovník potřebuje takové lidí, kteří mají pod kontrolou své prostředí. Pro ty, kteří to přirozeně nemají, je potřebné vytvořit takový systém kontroly, který člověka přirozeně vede správným směrem. Protože když máte lidi, tak jim musíte dát takový prostor, ve kterém si dokáží poradit sami, anebo je musíte řídit aktivně.

Úspěšná firma má lidi, kteří používají systém. Je to systém kontroly a systém na zvyšování kompetence každého člena týmu.

To, co přináší firmě životaschopnost je produkt, je to něco, co je úplně dokončené. Nikdo na tom nemusí nic dokončovat. Je to něco, co má pro klienta hodnotu, za kterou je ochotný zaplatit. Když tento produkt rozdělíme do menších podproduktů a dáme to na tabuli, máme nástroj, který definuje každému člověku jeho účel v organizaci. Je to logické spojení a zveřejnění každého produktu ve firmě, aby každý viděl, kdo je kde a jaký má produkt (výsledek).

Tato tabule jasně definuje, jaká je logika těchto produktů v celé firmě, aby na konci byl skutečně dokončený, hodnotný, vyměnitelný výsledek. Toto je první nástroj.

Dalším nástrojem je popis práce pro každý post ve firmě, který definuje tomuto člověku, jak se ke svému produktu dostane co nejefektivněji. Musí to být definované tak, aby měl dostatečnou míru tvořivosti při dodržení standardů, potřebných pro kvalitní výstup. Tento nástroj dává pracovníkovi jistotu, jak má dělat svou práci a definuje statické věci, jako je účel, vlastnosti, místo ve struktuře, předpoklady a zodpovědnost. Potom dynamické věci jako jsou směrnice, technologické postupy, komunikační linie. A hlavně výsledek pro tento post a to jeho produkt.

Jsou to pevné body, kterých se musí člověk na tomto postě držet, aby byl úspěšný. Je to odpověď na otázku, co má každý člověk na daném postu dělat. Je v něm připojená kompletní dokumentace, která je potřebná na dosahování produktu.

Každý člověk má různou úroveň svojí produkce. Všimli jste si, že lidé ve firmě jsou více šikovní a méně šikovní? Mělo by to být ve firmě vidět? Byly časy, kdy se šikovní museli skrývat, neboť se jim někteří lidé vysmívali, ale doufám, že ta doba je pryč. Šikovní lidé nejednou živí celou firmu a proto by to mělo být dost jasně vidět. Mít ve firmě místo, kde se prezentují výsledky produkce je další nástroj, který pomáhá mít nad firmou kontrolu. Šikovné to motivuje. Zdravá firma je o zdravých lidech a to fyzicky i duševně. Je to systém, který umožní zdravé fungování, systém, který jakoukoli informaci včas doručí na správné místo. Je to seskupení lidí, kteří mají sladěné záměry, jsou zkoordinovaní a běžně skvěle vycházejí. Společně vytvářejí hodnoty, které zákazník oceňuje.

autor: Mgr. Martin Kolenička

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *