Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Jak posunout vaše manažerské dovednosti na nový level?

Jaká je motivace vašich pracovníků? Co motivuje vedoucího pracovníka k tomu, aby posunul svoje manažerské dovednosti na nový level?

 

Je to různé. To co ale spojuje všechny šikovné manažery je jasná vize a cíl, kam chtějí dostat svůj tým. Jedním z měřidel úspěšnosti firem je zisk. Není to jediné, ale pravdou je, že podle toho se měří skutečná efektivita vedoucích pracovníků.

Když se díváme na vedoucího pracovníka, tak se vždy díváme na dvě věci:  Na jedné straně jsou to jeho schopnosti, tedy vlastně jeho osobní charisma nebo kouzlo, a komunikace, pomocí které je schopný zapálit, motivovat, a přivést lidi do stavu že s radostí vykonávají práci, na které se dohodnou. A druhou věcí je mít takové nástroje, pomocí kterých člověk vytváří dostatečnou kontrolu, aby viděl, kam daná aktivita, nebo skupina směřuje.

Moderní slovo leadership, tj. vůdcovské schopnosti, je vlastně něco, čím taháme lidi za sebou. Leadership je odvozeno z anglického slova lead, to znamená vést, a když půjdeme ve významu slova ještě hlouběji, tak dojdeme k tomu, že to je nést, nosit. Co nosí leader v hlavě? Myšlenky, za kterými jsou lidé ochotní kráčet.

S tímto úzce souvisí motivace zaměstnanců. Pokud je vnitřní motivace člověka spojená s vizí leadera, pak budou lidé o to více a ochotněji danou vizi následovat. Takže první tip, který vám dnes dám je tento:

Snažte se sladit vaše vize s vnitřními snahami vašich zaměstnanců a zapalte je proto, aby za těmito vizemi šli.

Faktem je, že abyste dokázali někoho zapálit, musíme tomu sami věřit. Řízení lidských zdrojů není nic jiného, než dát lidem dostatečně silný motiv, a pomáhat jim pomocí nástrojů řízení k tomu, aby ho naplnili.

To, co lidé mají rádi, je kráčet ve firmách po nějakých statusech. V menších firmách to může být problém, ale kariéra je pro mnohé lidi skutečně velmi důležitá. Jen málokdo chce zůstat na jedné pozici 25 let, a být 25 let na této pozici šťastný.

Vaše efektivita, dnes moderně nazvaná jako timemanagement, je v podstatě odrazem efektivity vašeho týmu. Efektivní komunikace je taková komunikace, pomocí které motivujete zaměstnance, a ti následně velmi aktivně kráčejí za dosažením výsledků.

K tomu, abyste dosahovali se skupinou dostatečně velkých výsledků, tak potřebujete mít kvalitu ve vašem týmu, a také efektivní nástroje na to, abyste věděli v jakém stavu je zaměstnanec, projekt, zákazník, anebo faktura.

Ti nejúspěšnější manažeři pravidelně pracují na zvyšování manažerských a komunikačních dovedností, právě proto, aby měli vysokou motivaci zaměstnanců.

Mgr. Martin Kolenička

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *