Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Peníze a motivace


,,Nejslabší motivací jsou peníze. Lidé a podniky, které jsou motivovány pouze penězy, jsou velice vratkými. Hlavní důvod selhání úkolu je právě motivace penězi. Škála motivace od nejvyšší po nejnižší je:

Povinnost – nejvyšší motivace.
Osobní přesvědčení, nebo osobní zisk peněz – nejnižší motivace.

Peníze jsou ve světě důležité. Ale je to jen mazadlo pro stroje, nikoliv hnací motor. Ve společnosti, která ztratila své vlastenectví a pýchu, budou peníze hlavním zdrojem motivace. Je pravdou, že člověk, který má peníze, nemá starosti a v očích společnosti je zločinem být bez peněz. Ale člověk také potřebuje zem, aby na ní mohl stát, a přitom se nedá říct, že by zem byla hlavní motivací. Peníze jsou nástrojem, palivovou nádrží. Jsou to prostředky, jak něco udělat. Nejsou to cíle samy o sobě.““

LRH, HCO PL 11 Listopad 1969 II, Propagace a motivace

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *