Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Project Description

„HCA Brno s Martinem Koleničkou umí pomoci v komunikaci se zaměstnanci, zákazníky, kolegy a zvládání krizových situací, ale i v běžném chodu firmy a dodávání energie.“

Lenka Kopčová
K-net Technical International Group, s.r.o.

Project Details