Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Project Description

Dlouhodoběji spolupracujete s HCA Brno. Která služba Vám pomohla nejvíce a měla pro Vás největší přínos?
„Asi nejvíce mi pomohlo VIP Roční školné, kde jsem nasával data vícekrát. Podle mě to vedlo k tomu, že kroky,
které po semináři „vždy rozhodně udělám“, jsem skutečně udělal. Také je pro mě dobré si občas osvěžit nabyté informace, jakoby se na chvíli zastavit, a tomu podle mého názoru pomáhá HCA Klub.“

Vaši technici se díky HCA Brno školí i na obchodníky. Už neprodávají jen lidé u telefonních linek, ale přímo lidé v akci. Můžete zhodnotit, jak se toto školení promítlo do prodeje?
„Naši technici prodávají jednak svoji práci, což je pro mě nejdůležitější, tak i různé doplňky pro čištění a údržbu domácích spotřebičů. Zákazník tak dostane něco navíc, co nečekal. Za poslední dva roky se výkon servisu meziročně navýšil zhruba o 8 %. V minulých letech byl tento meziroční nárůst cca 2–3 %. I prodej doplňků roste a například v době, kdy píšu tento článek, jsme dosáhli rekordu v měsíčním prodeji těchto doplňků.“

Není normálně běžné, aby technik byl zároveň i vyškoleným obchodníkem. Tato zkušenost navíc je pro Vaše zaměstnance určitě velkým přínosem, který vede k osobní motivaci, a tudíž i k lepšímu ohodnocení. Uvažujete do budoucna o dalších školeních, které posílí Váš tým, a tím pádem i výkonnost firmy?
„Pro tento rok jsme s Matěm Koleničkou, který zná naši firmu velmi detailně, vytvořili plán školení pro některé techniky z poboček, pro vedoucí poboček a nově školení pro dispečerky.
S HCA spolupracujeme už hodně let a o dalším školení našich lidí, samotných termínech a tématech rozhodně
uvažujeme.“

REFERENCE od Perfekt Servis spol. s.r.o., Jiřího Bazaly. Celý rozhovor byl otištěn v 3. vydání časopisu „Manažment v praxi“.

Perfekt Servis budova

Project Details