Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Project Description

Kterou službu považujete v HCA Brno za pro Vás nejpřínosnější?

„Každý ze seminářů nás něčím obohatí, je tedy zbytečné je zmiňovat jednotlivě. S jednateli jsme společně absolvovali VIP program, díky kterému jsme začali do firmy zanášet nový organizační systém, klobouky, směrnice. Toto vše jsme sice už v nějaké podobě na firmě měli, ale dostalo to jednotnou podobu a navíc vše bylo doplněno o statistiky.  Pro mě osobně je navíc přínosná služba v podobě konzultací, které probíhají mezi naší firmou a Matěm Koleničkem a obchodníkem Ondrou Křelinou.  Ze seminářů si odneseme spoustu informací, které se člověku uleží v hlavě a až následně vyvstanou různé otázky, na které máme díky nim rychlé odpovědi.“

 

Co se změnilo za dobu Vaší spolupráce s HCA Brno?

„Pamatuji se, že před čtyřmi lety prohlásil jeden z jednatelů větu: ,,Daří se nám, nepotřebujeme nabírat další lidi a expandovat.“ Já se naopak drží mmotta: ,,kdo se zastaví, toho předběhnou“. Díky spolupráci s HCA jsme začali chápat, že nemůžeme stát na jednom místě i přes to, že se nám v současnosti daří. HCA nás naučilo, že neustále musíme růst, rozvíjet se a hledat nové cesty jak uspět a být lepší, protože když nerosteme, klesáme dolů. Naší firmě se v současnosti daří, nakolik je to zásluhou HCA je těžké soudit, protože jak se říká ,po bitvě je každý generál“. Já ale nepochybuji, že HCA má na tom svoje zásluhy.“

 

Na tuto referenci, formou rozhovoru s Kateřinou Strašákovou, jste mohli natrefit v našem 3. díle časopisu „Manažment v praxi“, kde byl otištěn také celý rozhovor.

Thermoservis-Transpost_budova

Thermoservis/Transport_auta

Project Details