Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Project Description

„Myslím si, že obchodníci (absolvoval som obchodné školenie – preto sa budem vyjadrovať k tejto oblasti) v Českej republike a na Slovensku sú stále príliš konzervatívny oproti západu. Nepoznajú možnosti – moderný obchod a techniky predaja, ktoré sú dostupné – prípadne sa im bránia. Spolupráca s HCA Brno im môže nenásilnou cestou pomôcť prelomiť tento blok a otvoriť cestu k novým zákazníkom a zvýšeniu produktivity. Táto problematika sa samozrejme týka aj vedenia ľudí, práce s ľuďmi – ich manažmentu a taktiež manažmentu spoločnosti.“

 
Tomáš Sojka
HIWIN s.r.o.

Project Details