Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Proč je důležité být v životě kompetentní?

Lidé se často dívají na úspěšné lidi jako na lidi, kteří mají v životě štěstí. Když se potom ale s těmi lidmi seznámíte a poznáte je blíže, tak zjistíte, že za tím stojí poměrně dost úsilí. Já jsem se střetl s velmi hodněúspěšnými ale i neúspěšnými lidmi. Za moji 12-ti letou praxi v aplikování manažerských nástrojů do firem jsem viděl velmi zajímavých věcí. Neúspěšní lidé zažívají věci, které jsou dost bolestivé – někdy fyzicky a někdy psychicky. Můžete vidět člověka ve vedoucí funkci, který není schopný svoje podřízené řídit, dostat je do dobré komunikace a pěkného výkonu.

Úspěch v jakékoliv oblasti se skládá z několika věcí. V každém případě je to o schopnosti člověka vydat a prosadit věci, které si člověk přeje. Jedna věc je hovořit, co bych chtěl a druhá věc je prosadit to do reálného života. Viděli jste někoho, kdo mluví o tom, že by chtěl přestat kouřit? Asi ano. A všimli jste si, že někteří lidé přestávají kouřit celý život a stále nepřestali? Vždy na konci roku veřejně prohlásí, že končí s kouřením, ale po pár dnech zase kouří. A nebo se zkuste zamyslet, kdy se kupuje nejvíc permanentek do fines center? Vždy po vánočních svátcích. A jak dlouho trvá některým lidem chuť cvičit a formovat svoji postavu? Jsou lidé, kteří tam jdou jen jedenkrát, některým to vydrží týden a některým i měsíc. Takže určitě pozorujete, že někteří lidé o tom, co by chtěli, jen mluví, a nejsou schopni to dostat do reálného života. Úspěch velmi závisí na schopnosti vydat a prosadit věci do života. A je jedno, zda jde o oblast jídla, váhy, kouření, rodinných akcí, pracovních výsledků, a jiných vyhlášených plánů.

Když se zamyslíte nad tím, jak se cítíte, když jste někdy měli něco udělat a neudělali jste? Měl jsem říct dceře, aby vynesla smetí, ale neřekl jsem jí to. Moje emoce, můj pocit není pozitivní. Jak jste se cítili, když jste někomu dali nějakou úlohu, ale neprosadili jste to do života? Dceře říkám vysyp smetí a po třech dnech ten koš vysypu sám. A nebo se dohodneme s kamarádem, že jdeme lyžovat a už třetí víkend jsme se nikam nedostali. Jednoduše jsem něco chtěl, ale nevyšlo to. Moje emoce šla dolů. Ale když se člověk rozhodne a udělá všechny akce potřebné k výsledku, dosáhne toho, co chtěl. Tehdy se jedná o vítězství a to dává člověku hodně radosti a vytouženého štěstí. Kladný poměr vítězství a proher dává člověku radost. Proto je někdy lepší dát si méně cílů, ale jít za nimi, než mít velké sny, které se nerealizují. Člověk ztrácí autoritu a důvěru do té míry, do jaké hovoří, co by chtěl, ale nesplní to. Čím více vydaných úloh, které člověk neprosadí, tím méně důvěry v jeho okolí.

Když chceme hovořit o úspěchu, hovoříme i do větší míry o důvěře. Úspěšní lidé mají hodně důvěry. Proč je Jan Železný členem mezinárodního olympijského výboru? Má dostatečnou důvěru, díky které ho zvolili. Úspěšní lidé jsou lidé s dobrou důvěrou. Asi každý by si měl položit otázku, jakou důvěru vzbuzujeme ve svém okolí? Protože, jestliže máte této důvěry dost, lidé pro vás rádi pracují, a nebo s Vámi spolupracují.

Mít důvěru je pěkné, ale jak se buduje důvěra? Co pozorujete na lidech, kteří mají velkou důvěru? Jedna z věcí je dodržovat slovo, které jste dali. Jak se Vám daří plnit služby, které jste dali sobě a druhým?

Další věcí, kterou dělá člověka důvěryhodným a úspěšným je kompetentnost. Proč lidé jdou za vámi s ochotou? Neboť jste se v reálném životě prokázali. Jste v nějaké oblasti dobrý. Například ve sportu to je pěkně vidět. Reklamní agenti platí spoustu peněz špičkovým sportovcům za to, že jsou úspěšní a trh vidí, že něco dokázali. To znamená, že jestliže chcete být úspěšný, je dobré vědět o nějaké oblasti více, než ostatní. Jak se člověk dostane do stavu, že ví více, jako jiní: To je velmi jednoduché, neustále studuje, čte, vzdělává se, poznává… atd. Samozřejmě, že to není všechno, ale je to velmi důležitý základ. Jestliže někdo rád poznává, získává informace a všeobecně něco dělá, aby byl vzdělanější, tak tento postoj je jeden ze základních předpokladů úspěchu.

Ale určitě jste už viděli i vzdělané lidi, kteří jsou neúspěšní. Proč? Ta odpověď souvisí s bdělostí. Je to schopnost v pravý čas použít danou informaci. Jde o aplikaci dané informace. Mnoho lidí vidíte, že nejsou schopni jejich inteligenci použít. Vědí, co je správné, ale nejsou schopni udělat konkrétní akci.

Dělal jsem jednou průzkum, kde jsem se ptal lidí na dvě otázky: První byla: Myslíte si, že by se měl člověk vzdělávat? 95% odpovědí bylo kladných, takže v podstatě každý člověk vnímá vzdělávání jako důležité. Druhá otázka: Co jste vy osobně udělali v posledním půlroku pro své vzdělávání? Většina odpovědí byla: To už pro mě není. Lidé nejsou ochotni mnohokrát udělat tu akci v reálném vesmíru. Jak chtějí být potom úspěšní?

Úspěch je závislý od bdělosti, je to schopnost konat. Je to schopnost udělat tu správnou akci. Když vidíte požárníky, jak jsou připraveni, tak můžete pozorovat, že čekají na to, až budou moci jít do akce, skočí do auta a konají. Když se podíváte na člověka v manažerské pozici, jeho pracovním nástrojem není počítač, nebo papír a pero, ale člověk. Je to jeho schopnost udělat konkrétní akci s lidmi. A tato schopnost pracovat s lidmi, je klíčová pro jeho úspěch. Poznat lidi, znát indikátory a různé reakce a vědět, co to znamená, to je pro práci důležité.

Byl jsem kdysi s jedním známým, který mě přesvědčoval o to, jak četl všechny knihy o zlepšení, od Carnegiho, a podobných spisovatelů… Nechtěl jsem nic vysvětlovat, jen jsem mu řekl, že mu rozumím. Když už toho bylo hodně a mluvil dlouho, tak jsem se ho zeptal: Když to všechno tak dobře víš, proč jsi se dnes už dvakrát pohádal se svoji ženou? Když tomu všemu rozumíš, tak proč si svoji dceře vynadal, že neumí pořádně lyžovat? Buď jsou hloupí ti, co psali ty knihy, o čemž osobně dost pochybuji a nebo nic z toho co jsi přečetl nejsi schopný použít.

Kompetentnost dost souvisí s praktickým použitím nastudovaných věcí. A to je též trénink. Je to cvičiště, kde si člověk vyzkouší, zda to, co si přečetl je schopný použít. Asi v 25 letech jsem si uvědomil, že můj život není podle mých představ a začal jsem velmi hodně číst. Četl jsem východní filozofie, západní filozofie. A vždy jsem narazil na to, jak to prakticky použít. Proto jsem si řekl: Chci rozumět životu a za tím jsem šel. Všechno co jsem přečetl, jsem se snažil dát do reálného života. Nebylo to vždy lehké, ale všechny bariéry jsem bral jako výzvu. Dnes přednáším hlavně podnikatelům, jak pracovat s lidmi a jak být úspěšnými. Jak řešit situace, které život přináší.

Všichni úspěšní lidé se shodují na jednom: za úspěchem stojí tvrdá práce.

Přeji pěkné dny
Mgr. Martin Kolenička

  • 0 Komentářů

0 Komentáře

Vložit příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *