Brno, ČR    +420 543 211 321    Marketing HCABrno

Project Description

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s firmou HCA Czechia, která se stala naším dodavatelem firemního vzdělávání. Tato společnost přesně vystihovala potřeby, které jsme právě ve firmě aktuálně řešili, a ukázala nám způsoby, jak se dají mnohé naše problémy snadno vyřešit.

Oceňuji vstřícnost i ochotu projevenou během všech našich jednání, i v průběhu jednotlivých seminářů a konzultací.

Spolupráci se společností HCA Czechia hodnotíme jako velmi efektivní a úspěšnou, proto naše spolupráce pokračuje také v roce 2014.

Za Vitalvibe s.r.o.
Ing. Jan Petr
spolumajitel

Project Details